Abbaye de Floreffe

Categorie:Bezienswaardigheden voor kinderen ( musea, tentoonstelling,... )

Adres:

rue du Séminaire 7 5150 Floreffe

locate

Telefoon:32 (0)81 441 063

Email:abbayefloreffe@swing.be

Website:Ga naar de website

Weer:

attached

Geschiedenis van de Abdij van Floreffe

Histoire
Histoire
Histoire

De Abdij van Floreffe werd in 1121 door Norbert van Gennep (stichter van het orde van de "Prémontrés" of Norbertijnen) gesticht op verzoek van de Graven van Namen.
De Abdij genoot voor ongeveer twee eeuwen van de rijke donaties van de Graven van Namen. In die tijd gaf de abdij blijk van een verbazende vitaliteit, door het oprichten van, o.a. zeven hospitalen en hospitia, vier abdijen (waarbij één in Frankrijk, één in Duitsland en zelfs één in Israël), acht kloosters voor vrouwen en de Priorij van Leffe (deze zou uiteindelijk ook een abdij worden).

De artistieke getuigenissen uit die periode zijn prestigieus:
– De Bijbel van Floreffe (tweede helft van de XIIde eeuw), die nu in het London British Museum bewaard wordt.
– De "Polyptiek" (tweede helft van de XIIde eeuw), die in de eerste plaats bedoeld was voor het bewaren van het "echte Kruis" reliek en die nu te zien is in het Louvre museum.
– De charterbundel (1292), die door Gerard van Keulen gekopieerd werd en die nu behouden wordt in het Naamse Archieven Museum.
– De grote "Onze Lieve Heer" sculptuur, die uit de jaren 1300 dateert en die op de heuvel van Robertsart is gebleven.

Maar Floreffe was helaas gelegen op een uiterst strategische positie voor de verdediging van Namen tegen haar machtige buren. Successieoorlogen hebben de Graven van Henegouwen tegen die van Namen opgezet en Floreffe werd meermaals tijdens de 13de en de 14de eeuwen belegerd.

Een duurzame vrede kwam pas in the 18de eeuw terug. De priesters die de Abdij in die tijd beheerden trokken voordeel uit die periode van rust om de meeste delen van de Abdij die nu nog te zien zijn te bouwen.

De Abdij kent de top van haar welvaart aan het begin van de Franse Revolutie kennen; maar, in 1794, na de Franse overwinning in Fleurus, vertrekken een paar monniken naar Duitsland om zich daar aan andere congregaties van hun orde bij te voegen. De Abdij zelf was geplunderd en de rest van de priesters werden verjaagd en de Abdij werd dan verkocht. Kanunnik Richard, verkleed als een republikein, zal echter de Abdij toch terugkopen maar de monniken zullen er nooit meer talrijk genoeg zijn om de Norbertijnen daar te herstellen.

Het kleine episcopaal seminarie van het Naamse diocese - met ongeveer 265 studenten - werd in 1819 naar Floreffe getransfereerd.
Dit seminarie werd in 1825 gesloten in opdracht van de Nederlandse regering en zal in 1830, juist na de revolutie, heropend worden.
Sedert die tijd werd het vakkenpakket uitgebreid terwijl de professoren, die in het begin alleen priesters waren, nu voornamenlijk leken zijn.

In 1973 vierde de Abdij haar 850de verjaardag…

GELIJKAARDIG