't Groen Schooltje

Categorie:Leren, School

Adres:

Mortselsesteenweg 54 2540 Hove

locate

Welkom bij 't Groen Schooltje

Beste ouders,

Bent u op zoek naar een kleinschalige school met veel groen, een kleine kinderboerderij en een grote speelruimte?

Een school waar elk kind nog kind kan zijn?

Een school waar onderwijs op maat wordt geboden en waar de lat hoog wordt gelegd voor ieder kind, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden, zodat de eindtermen op het einde van het zesde leerjaar bereikt worden?

Een school met een kangoeroeklas en een leerlingenraad?

Een school waar kinderen leren zingen, musiceren en naar muziek luisteren bij een echte muziekjuf?

Een school waar kinderen hun eerste woordjes Frans leren vanaf de derde kleuterklas en waar expressie, creativiteit en extra sport belangrijk zijn?

Een school met een jong dynamisch team en een superenthousiaste oudervereniging?

Neem dan zeker een kijkje op deze website of kom gewoon eens bij ons op bezoek!
Prijzen en facturatie

Kosteloos onderwijs vanaf 1/09/2008.
Dubbele maximumfactuur begrenst bijkomende kosten.

Scholen organiseren ook heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. Deze activiteiten zijn niet noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken scholen vanaf 2008-2009 met een dubbele maximumfactuur:

1. De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, ... Ook materialen die de kinderen verplicht via school moeten aankopen, vallen hieronder (bv. verplicht schoolabonnement op tijdschrift). De scherpe maximumfactuur bedraagt voor de kleuter 20 euro en voor een scholier 60 euro. Zo blijven de kosten voor de ouders beperkt.
2. De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bv. zeeklas, plattelandsklas, ...). De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro (meerdaagse uitstappen komen heel weinig voor) en voor een scholier 360 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Op die manier kan elk kind mee op meerdaagse uitstap.
Voor bepaalde schoolactiviteiten zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

Leerlingenfactuur
Op het einde van de maand wordt voor elke leerling een factuur opgemaakt. Deze geeft een overzicht van de gemaakte kosten en bevat een overschrijvingsformulier. De ouders storten het te betalen bedrag binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, hierbij wordt gebruik gemaakt van de gestructureerde mededeling. Eventuele fouten in de factuur kunnen binnen de vijf werkdagen gemeld worden op het secretariaat (bij Esther), er wordt dan onmiddellijk een nieuwe factuur opgemaakt.

Welke kosten komen op de factuur?
Maaltijden en broodjes, drankjes, water, fruit, zwemmen, uitstappen, GWP, voor- en naschoolse opvang, ... Grotere kosten (bv. voor meerdaagse uitstappen) worden gespreid over verschillende maanden. Enkel voor speciale acties (project, schoolfoto's, taartenverkoop, ...) wordt gevraagd cash geld mee te geven.

Zwemmen

  • De eerste schoolweek is er geen zwemmen voorzien, een vaste dag voor het zwemmen wordt meegedeeld begin september.
  • De leerlingen van 1 en 2 zwemmen wekelijks, de leerlingen van 3 tot en met 6 zwemmen tweewekelijks in het zwembad van Mortsel.
  • De 2de en 3de kleuterklas zwemmen tweewekelijks in het zwembad van Kontich.
  • Prijs per zwembeurt: € 2 – het zesde leerjaar zwemt gratis!
  • De school dient schriftelijk verwittigd te worden indien uw kind(eren) niet mag/mogen zwemmen of deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding. Indien het zwemgerief ‘vergeten’ wordt, worden de kinderen verplicht zwemgerief te huren in het zwembad (€ 0,70). De ouders betalen deze kosten (komt op de maandelijkse factuur).
  • We streven ernaar dat alle kinderen kunnen zwemmen tegen het einde van het derde leerjaar.

Maaltijden

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je kiezen uit onze menukaart (broodjes, soep en warme maaltijden). Menukaarten worden aan het begin van de maand meegegeven.

Prijslijst maaltijden en dranken

Soep € 0,60
Warme maaltijd kleuters € 3,50
Warme maaltijd lagere € 4,00
Dagmenu personeel € 4,50
Klein broodje (met of zonder smos)
(kaas, hesp, kaas en hesp, choco, kipcurry, salami, tonijn, gezond)
€ 1,50
Groot broodje (met of zonder smos)
(kaas, hesp, kaas en hesp, choco, kipcurry, salami, tonijn, gezond)
€ 3,00
Stoeltjesgeld/ Water drinken € 0,25
Fruitsap € 0,40
Chocomelk / melk € 0,40

Richtprijzen

Busvervoer uitstappen afhankelijk van de locatie
Zwemmen
CLB
GWP

gratis
gratis
afhankelijk van bestemming
GWP 1ste graad
2de graad
3de graad
€ 50
€ 75
€ 120
Zwemmen lager, 2de en 3de kleuterklas 2 € per zwembeurt
  6de leerjaar gratis
Project- en didactische uitstappen lager
kleuters
€ 32
€ 10
Toneelvoorstelling/poppenkas lager en kleuters € 12
Sportdag lager € 10
Pennenzakkenrock 3de graad € 15
Boswandeling kleuters en lager € 6
Koek kleuters
lager

€ 15
€ 30

Tutti Frutti kleuters en lager € 11
Drankfonteintjes kleuters
lager
€ 25
€ 30

 

Uurrooster      

 

 
Voorbewaking
Les voormiddag
Middagpauze
Les namiddag
Nabewaking
Maandag
7.30u - 8.40u
8.55u - 12.30u
12.30u - 13.40u
13.40u - 15.55u
15.55u - 18.00u
Dinsdag
7.30u - 8.40u
8.55u - 12.30u
12.30u - 13.40u
13.40u - 15.30u
15.30u - 18.00u
Woensdag
7.30u - 8.40u
8.55u - 12.05u
/
/
12.00u - 13.00u
Donderdag
7.30u - 8.40u
8.55u - 12.30u
12.30u - 13.40u
13.40u - 15.30u
15.30u - 18.00u
Vrijdag
7.30u - 8.40u
8.55u - 12.30u
12.30u - 13.40u
13.40u - 15.30u
15.30u - 18.00u

De kinderen die voor 8.40 u. op school zijn, gaan naar de voorbewaking.

De kinderen komen steeds tijdig naar school.

De kinderen worden niet té vroeg afgehaald.

GELIJKAARDIG