Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Basisschool ‘t Locomotiefje

WAT kinderen leren is immers in elke school hetzelfde (vastgelegd door de minister in ontwikkelingsdoelen en eindtermen), maar …

HOE kinderen leren, daar willen wij graag het verschil maken!

Ons leerkrachtenteam vertaalde dit in een mooie visie op leren waarin we de volgende bouwstenen centraal zetten. Onze leerkrachten onderwijzen (geven instructie) waar het moet, maar zijn zo vaak als het kan, coach in hun klas.

Deze visie vertaalt zich in de klas in een modernere manier van leren. We gebruiken steeds nieuwe aangepaste methodes.

Kinderen zitten heel vaak in groepjes bij elkaar, in de klas maar ook daarbuiten. (in de zaal, in de openluchtklas, in de buitenhoekjes, …)

In elke klas werken we met iPads en een digitaal smartboard.

Binnen de pedagogische visie van Scholengroep Fluxus willen we leerlingen opvoeden tot gekwalificeerde, ondernemende, creatieve en probleemoplossende volwassenen. Hiervoor willen we onze leerlingen de gelegenheid geven om o.a. actief, zelfontdekkend, sociaal en/of zelfregulerend te leren. Dit zijn een aantal bouwstenen die wij centraal stellen in onze lessen en die ons helpen om leerlingen te wapenen voor de toekomst en extra leerwinst na te streven.

Schoolvisie

BS ’t Locomotiefje is een school met een hart waar elk kind zichzelf kan zijn en zich goed kan voelen. We streven naar een groot welbevinden bij al onze leerlingen. Het LEERPLEZIER moet hierin voorop staan. Kinderen moeten graag naar school komen, elke dag opnieuw, zodat ze elke dag ontdekken dat ze meer kunnen.

Wij besteden ruime aandacht aan het individuele kind. Elk kind is anders, daarom vinden we het heel belangrijk dat we onderwijs op maat aanbieden. Dit doen we met aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en technologieën, moderne leermiddelen, ervaringsgericht onderwijs. We dagen kinderen uit, geven hen verantwoordelijkheid en leggen voor ieder kind de lat zo hoog mogelijk, rekening houdend met eigen mogelijkheden, niveau en tempo. Zo worden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen nagestreefd en bereiden we onze leerlingen voor op een grote ZELFSTANDIGHEID en op een vlotte doorstroom naar het secundair onderwijs.

Doordat we streven naar een hoge betrokkenheid gaan we onze lessen zo actief mogelijk maken. Kinderen gaan meer en meer ONDERZOEKEND kunnen leren. De leerkrachten zoeken hierin een goed evenwicht tussen constructief en instructief leren. Kinderen leren met elkaar en aan elkaar. De ruimte en het vele groen bieden ons de ideale mogelijkheid voor zowel educatie, sport en spel. Wij kunnen onze kinderen de ruimte bieden waaraan elk kind behoefte heeft.

Ook RESPECT is een waarde die we heel belangrijk achten. Kinderen moeten respectvol omgaan met hun klasgenoten, leerkrachten, materialen en natuur.

Samenvattend vinden wij het als schoolteam van essentieel belang dat wij alle leerlingen die aan onze school toevertrouwd worden, samen met de ouders, alle kansen geven om te slagen in het leven. Daarom is onze school niet alleen een school waar men leert rekenen, lezen en schrijven maar hechten we ook evenveel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We besteden zeer veel aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkeling door ZELFVERTROUWEN op te bouwen en door zelfkennis te verwerven.

 

Bij BS ’t Locomotiefje zit je kind op het goede spoor!!!!

Jouw mening.
[Totaal: 1 gemiddelde: 5]
TYPE ORGANISATIE: School
Karel van Nyenlaan 12 2340 Beerse
Provincie Antwerpen
Scroll naar boven