Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

IBO Kido-Club

Opvangmogelijkheden – schoolgaande kinderen – opvang in groep – Deze voorziening organiseert ook opvang voor kinderen die specifieke zorgen nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een handicap. Deze kinderen worden tussen andere kinderen opgevangen. Er is een aangepaste inrichting en geschoold personeel. Deze voorziening werkt voor deze specifieke zorgen samen met andere organisaties. Ervaring met ontwikkelingsvertraging, autisme en aanverwante stoornissen, aandachttekortstoornis en gedragsstoornis, lichamelijke aandoening. – taal: Nederlands Startdatum De voorziening is gestart op 01/01/2000. Kwaliteit Deze opvang is erkend door Kind en Gezin. Dit betekent dat de opvang op het moment van de toekenning voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de omgang met kinderen en ouders, de ruimte en inrichting, de veiligheid en gezondheid. De opvangpersonen hebben een opleiding gevolgd die Kind en Gezin bepaalt. De opvang staat open voor alle kinderen. Erkende opvang moet een kwaliteitssysteem hebben. Ze legt vast welke kwaliteit ze wil bereiken, gaat na of die kwaliteit gehaald wordt en verbetert waar nodig. Ze gaat ook de tevredenheid van kinderen, ouders en medewerkers na. Kind en Gezin laat het IBO inspecteren bij de start en erna op de tijdstippen die nodig zijn om de werking op te volgen. Je kan aan de opvang het laatste inspectieverslag vragen. Hierin vind je de vaststellingen die men op het moment van de inspectie doet. Indien je opmerkingen hebt over de kwaliteit, bespreek dit dan eerst met de verantwoordelijke van de opvang of met het bestuur dat de opvang organiseert. Indien je er samen niet uit geraakt en je een klacht hebt, kan je terecht bij de Klachtendienst van Kind en Gezin op het nummer 02 533 14 14. Prijs Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang bepaalt zelf het bedrag binnen vastgelegde minima en maxima. Er is een vermindering voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin. Sociaal tarief is mogelijk. Aantal 84 plaatsen.

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: 0-6 jaar
PRIJS: Betalend
TYPE ORGANISATIE: Creches en onthaalmoeders, Kids@home
Baron Descampslaan 43, 3018 Wijgmaal
Provincie Vlaams-Brabant
Scroll to Top