Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Bizon

Een bizondere visie De werking van BIZON vzw steunt op twee fundamentele principes: gelijkwaardigheid en solidariteit. De aandacht voor gelijkwaardigheid vertaalt zich op twee manieren. Enerzijds is deze aanwezig in de pedagogische omgang met de doelgroep: aandacht en respect voor de mening, de eigenheid en de competenties van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vormen het uitgangspunt bij alle activiteiten die BIZON vzw ontwikkelt. Anderzijds wordt deze ook vertaald naar de vrijwilligerswerking: inspraak en participatie moeten voor alle vrijwilligers mogelijk zijn, zowel op beleids- als op uitvoerend niveau. Daarnaast wil BIZON vzw solidair zijn met mensen die minder kansen hebben. BIZON vzw wil daarom blijvende inspanningen doen om voor zoveel mogelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren een vrijetijdsaanbod te creëren. Deze solidariteit krijgt concreet vorm in de ontmoetingskansen die BIZON vzw creëert en leidt uiteindelijk tot waardering en respect tussen mensen met een verschillende achtergrond. BIZON vzw wil op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit haar werking verder uitbouwen. Als jonge organisatie wil BIZON vzw zichzelf daarom voortdurend in vraag stellen, rekening houdend met maatschappelijke evoluties.

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: 0-18 jaar
PRIJS: Gratis
TYPE ORGANISATIE: Binnen, Buiten, Jeugdverenigingen, Jeugdverenigingen
Dapperheidstraat 2a, 9000 Gent
Provincie België, West-Vlaanderen
Scroll to Top