Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Child Focus

Wat is de missie van Child Focus? Mission statement De missie van Child Focus, zowel op nationaal als internationaal niveau, is tweeledig: Operationele steun verlenen aan onderzoeken rond verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen. De verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen voorkomen en bestrijden. Child Focus ondersteunt en stimuleert het onderzoek en het juridisch proces, verzorgt de opvolging van zaken die haar zijn toevertrouwd en omkadert de slachtoffers. Child Focus werkt complementair samen met de betrokken officiële en private instanties. Op basis van haar activiteiten bouwt Child Focus expertise op die toelaat initiatieven te stimuleren en te ontwikkelen om de situatie van slachtoffers te verbeteren en het wettelijk kader, de houdingen en gedragingen te doen evolueren. Child Focus is onafhankelijk en stelt het belang van de kinderen centraal. Wat vermiste kinderen betreft, is de Stichting bevoegd voor dossiers van weglopers, internationale kinderontvoeringen, verdwijningen van niet begeleide minderjarige vreemdelingen, ontvoeringen door derden en ongedefinieerde verdwijningen. Wat seksuele uitbuiting van kinderen betreft, behandelt de Stichting meldingen van seksueel misbruik, georganiseerde en/of gecommercialiseerde seksuele uitbuiting en kinderpornografie op het internet. Kortom, wat biedt Child Focus? Een gratis noodnummer, 24/24u en 7/7d bereikbaar: 116 000 Een burgerlijk meldpunt om kinderpornografie op internet aan te geven: stopchildporno.be Een website boordevol tips voor een veilig gebruik van informatie- en communicatietechnologie en internet in het bijzonder: clicksafe.be Een website met informatie over verdwenen kinderen en de activiteiten van Child Focus: childfocus.be Een professioneel beheer van dossiers van vermiste kinderen of seksuele uitbuiting van kinderen Omkadering voor de slachtoffers / de ouders De productie en verspreiding, via alle mogelijke kanalen (ook digitale), van affiches/vignetten om vermiste kinderen terug te vinden Permanente communicatie met de geschreven pers, radio en televisie Een interventievoertuig om ter plaatse snel affiches af te drukken Nauwe samenwerking met de politiediensten en het gerecht Verwijzingen naar hulpverleningsorganisaties (en erover waken of er ook effectief hulp geboden wordt) Een internationaal netwerk via de Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Missing Children Europe) Studies van topkwaliteit over de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen Een financieel steunfonds voor slachtoffers

  • TARIEVEN
  • OPENINGSUREN
  • ACTIES
  • FORMULES
Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: Alle leeftijden
PRIJS: Gratis
TYPE ORGANISATIE: Goede Doelen, Kids@home
Houba – de Strooperlaan 292, 1020 Brussel
Provincie Brussels Hoofdst. Gewest
Scroll to Top