Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Circus Jojo

Visie Circus JOJO Circus boeit de mensheid reeds vele decennia.Vroeger keken de mensen enkel als toeschouwer naar de circusshows. Deze vorm van entertainment is zeer leuk en zinvol. We willen hier nog een andere soort “belevenis” aan toevoegen: namelijk het zelf uitproberen van deze vaardigheden. Circus JOJO wil de mensen ook op een actieve wijze van dit “spectaculair” gebeuren laten proeven. Sinds 1993 zijn we actief in het werken met circustechnieken bij jongeren en volwassenen. Het beoefenen van circusvaardigheden wordt door hen als zeer waardevol ervaren. Wij willen deze technieken openstellen voor zo veel mogelijk mensen. Het beoefenen van deze technieken gaat gepaard met verschillende neveneffecten. Zo is het aangenaam vast te stellen dat er een verbetering optreed op vlakken zoals spelvreugde, doorzetting, sociale vaardigheden, durf, uithouding, coördinatie, evenwicht, kracht en zelfvertrouwen. Jongeren en volwassenen kunnen door circustechnieken zich verder ontplooien op verschillende manieren. We vinden het ook belangrijk dat we in de consumptiemaatschappij ons steentje kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van een waardevolle vrijetijdsbesteding. Doelstellingen Circus JOJO Onze hoofddoelstelling is dat men vertrouwen in ons kan hebben zowel op het gebied van animatie als bij de dienstverlening bij de verkoop. Vandaar dat we steeds werken aan een continue kwaliteitsverbetering. Dank zij onze professionele én pedagogische aanpak trachten we onze doelstelling te bereiken. Concreet doen we dit door: Circus JOJO vindt het belangrijk dat activiteiten op tijd kunnen beginnen. We trachten om steeds 30′ voor aanvang ter plaatse te zijn. Op deze manier kunnen we onze materialen opstellen in functie van de beschikbare ruimte en kan de animatie in alle rust beginnen. Onze uitvalsbasis is Hasselt en we verplaatsen ons naar u toe. Flexibiliteit naar de doelgroep toe. De activiteit wordt aangepast aan de doelgroep: bedrijven, scholen, verenigingen,… Wilt u meer informatie over de animatie die voor u geschikt is, dan kunt u best kijken bij het onderdeel animatie. Duidelijkheid over de kostprijs. U weet vooraf precies hoeveel de animatie gaat kosten. Onze prijs bevat het gebruik van de didactische materialen als het over een gewone animatie gaat. De prijs is afhankelijk van de soort animatie. Wilt u de exacte prijs weten, kijk dan bij het onderdeel animatie. Duidelijkheid over het aantal deelnemers. Workshops: maximaal 20 deelnemers per sessie leeftijd: minimaal 7 jaar Circuskampen: maximaal 15 deelnemers per sessie leeftijd: minimaal 9 jaar Onze aanleermethodes. Het is essentieel in het aanleerproces dat er een geen fouten gemaakt worden in de opbouw. Onze stap-voor-stap-aanpak is een belangrijk onderdeel in de spelvreugde.. Gaat men te vlug over naar de volgende stap, dan zal de beoefende techniek veel moeizamer verlopen, wat vaak een verlies van interesse meebrengt. Naar gelang de situatie worden sommige vaardigheden in groepsverband aangeleerd, terwijl andere technieken eerder een individuele aanpak vereisen De vaardigheden en functiebepaling van onze animatoren. Technische vaardigheid: de animatoren bezitten de nodige vaardigheden om deze technieken te kunnen aanleren. De animator heeft een begeleidende functie in het geheel.Hij is in de eerste plaats circusleraar en geen artiest die alle aandacht naar zich trekt.Hij wordt beschouwd als een menselijke schakel om zoveel mogelijk personen op een positieve manier kennis te laten maken met de circusvaardigheden Pedagogische aanpak: onze animatoren hebben een diploma en de nodige ervaring op dit gebied. schenken aan de veiligheid. we gebruiken matten voor de loopbal en de rola-bola door onze geleidelijke aanpak is de kans op ongevallen minimaal. iedereen krijgt nauwe instructies zodat de kans op ongevallen zeker niet groter is dan bij het beoefenen van iedere andere sport. grote oefenintensiteit. Circus JOJO hecht groot belang aan het oefenen met voldoende (zeg maar veel) materiaal. Eén uur circustechnieken betekent dan ook één uur actief bezig zijn. Bezorgen van spelvreugde. door de juiste manier van begeleiden en het gebruik van de juiste materialen voor de juiste doelgroep. daar de deelnemers vrij snel lukken in hun opzet, gaan ze dit ook als plezierig ervaren. De eenvoud van het concept. We hebben enkel deelnemers en een zaal met enkele stevige tafels nodig. Al de rest brengen wij mee. Van ons moet je geen lange lijst van technische vereisten verwachten. De specifieke vereisten staan beschreven bij de animaties. Gebruik van de juiste materialen. Alle materialen voor onze animaties worden aangekocht specifiek voor de doelgroepen en zijn dus automatisch uiterst geschikt hiervoor.Onze specialisatie in het geven van circusinitiaties. We zien initiaties in circustechnieken als een volwaardige activiteit en niet als een nevenactiviteit. Dit houdt dan ook in dat onze ganse organisatie hierop ingesteld is.

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: 0-18 jaar
PRIJS: Betalend
TYPE ORGANISATIE: Binnen, Circus en circusateliers, Circus en circusateliers, Kids@home, Speelgoed, Speelgoed
Kempischesteenweg 226, 3500 Hasselt
Provincie Limburg
Scroll naar boven