Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Genker Kartshop NV

Praktische informatie Het Gentbos is iedere dag open van zonsopgang tot zonsondergang. De toegang is gratis. Een informatieve folder over het Gentbos is gratis te verkrijgen bij het Gemeentebestuur Merelbeke of bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Bereikbaarheid Top Het domein is bereikbaar met het openbaar vervoer. Neem daarvoor bus 49 (Gent – Herzele – Geraardsbergen). De halte is Merelbeke, Poelstraat. Toegankelijkheid Top De paden in het Gentbos kunnen er drassig bij liggen. Voorzie aangepast schoeisel. Een bezoek met kinder- of rolwagens wordt niet aangeraden. Beheer en beleid Top Het domein van 22 ha werd door het provinciebestuur aangekocht in 1990. In 1993 werd een uitgebreid bosbeheerplan voor het Gentbos opgesteld, met als basisprincipe om het domein op natuurlijke wijze te beheren. Dit betekent onder meer dat eerder voor natuurlijke verjonging gekozen wordt dan voor aanplanting. Ook wordt geprobeerd om op termijn het aandeel van de gewone beuk in te krimpen ten voordele van de zomereik en de gewone es. Er wordt gestreefd naar meer variatie, zowel in boomsoortensamenstelling als in leeftijd. Ook andere biotopen, zoals grasland, krijgen in het Gentbos een kans. Na de aankoop van het Gentbos sloten het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het gemeentebestuur Merelbeke een overeenkomst af, om de taken te verdelen. Samengevat, zorgt het provinciebestuur voor de uitvoering van eerder grootschalige werken terwijl het gemeentebestuur instaat voor het dagelijks toezicht en beheer. Historiek Top Het Gentbos maakte ooit deel uit van een vijvercomplex tussen Bottelare en de Schelde. Al op het eind van de 18e eeuw was het gebied grotendeels bebost, hoewel er ook verschillende vijvers en een deel braakliggend terrein aanwezig waren. Keizerin Maria Theresia liet dit laatste met beuken beplanten. Rond 1850 kwam het Gentbos in bezit van de adellijke familie Stas de Richelle uit Luik. Het jachtwachtershuis aan de Poelstraat dateert trouwens uit die periode. De Hollebeek verbond oorspronkelijk het Gentbos met de moerassige Scheldevallei. De oprukkende bebouwing heeft in de loop der jaren deze verbinding verbroken.

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: 12-18 plus
PRIJS: Betalend
TYPE ORGANISATIE: Binnen, Karting & quads
Europalaan 555/W, 3600 Genk
Provincie Limburg
Scroll to Top