Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Jeugdatelier Kameleon

Geschiedenis De geschiedenis van jeugdatelier Kameleon is nog jong (2006), Kameleon is ontstaan door een fusie van jeugdatelier Harlekijn uit centrum Tervuren en jeugdatelier De Hoorn uit de deelgemeente Duisburg. Beide jeugdateliers zijn ontstaan in de beginjaren ’70. Jeugdateliers waren tijdens die tijd een sterk opkomend nieuw soort jeugdwerk. Dit als een soort reactie (voornamelijk onder impuls van de BGJG, nu Gezinsbond) op het basisonderwijs waar weinig aan creativiteit gedaan werd binnen de lagere school. Meestal knutselde de juf of meester iets voor en het kind kopieerde dit na. Jeugdateliers waren hiervoor een oplossing. Zij bieden een creativiteitsontwikkeling aan, dit meestal op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. Bij jeugdbewegingen (KSJ, Chiro, Scouting, …) ligt eerder het accent op spel, avontuur of samenhorigheid. Een jeugdatelier gaat veel verder. Het is als het ware een soort labo waar kinderen kunnen experimenteren met hun creativiteit door middel van enkele expressievormen. Het ministerie van Vlaamse Gemeenschap ondersteunde deze nieuwe jeugdwerkvorm algauw, zowel inhoudelijk als financieel. Zo ontstonden er tijdens het werkjaar 1970-1971 in Tervuren-centrum en toen nog aparte gemeente Duisburg, 2 jeugdateliers, waar algauw een 50-tal kinderen wekelijks naar toe kwamen. Later waren er zelfs pieken tot 150 leden in één jeugdatelier. Door de decentralisatie van overheidsdiensten in 1992, kwamen jeugdateliers onder de bevoegdheid van lokale gemeentebesturen. Heel wat jeugdateliers gingen toen ‘overkop’, voornamelijk door het sterk verminderen van subsidies. De 2 jeugdateliers uit Tervuren hebben uiteraard ook hun ups en downs gekend. In 2000 werd reeds een samenwerking opgestart tussen beide jeugdateliers, Kre-a-bad genaamd. Beide jeugdateliers konden hier elkaar goed in vinden. Meer en meer wilden ze samen activiteiten organiseren. Een 2-tal jaar geleden bracht dit ons tot een idee om eventueel een fusie aan te gaan. De eerste stap naar deze fusie kwam er dan in augustus 2005 . In deze maand werd er gepolst naar (oud)leiding wat zij van een eventuele fusie vonden. Eind augustus ’05 werd er dan besloten dat een fusie geen slechte keuze kon zijn voor een nieuw groot atelier met een nieuwe naam te kunnen uitbouwen in de gemeente Tervuren. Deze naam werd op 13 mei 2006 gekozen: Jeugdatelier Kameleon werd geboren. Uiteraard gingen we niet over één nacht ijs en hebben we onder meer ook dit idee, via onze koepelorganisatie Crefi, bekeken naar wat de voor- of nadelen ervan konden zijn. Ook legden we ons oor te luister bij de stuurgroep, het gemeentebestuur en de jeugddienst van Tervuren. Zo kwamen we tot de conclusie dat we door een fusie sterker kunnen staan en kunnen uitbreiden naar een groter en kwalitatiefvoller jeugdatelier. In het najaar van 2005 hebben we met de gemeente grondig onderzocht wat eventuele opties waren voor een geschikte locatie voor dit nieuwe atelier. Helaas was het momenteel onmogelijk om het atelier in Duisburg uit te breiden. De beste oplossing is momenteel een huisvesting in de Nieuwstraat 15, centrum Tervuren, waar het jeugdatelier Harlekijn sedert 2002 gehuisvest werd. Hier zijn uitbreidingsmogelijkheden. Een architect werd door de gemeente aangesteld en plannen werden gemaakt. De oppervlakte leent zich toe om tot 5 leeftijdsgroepen te kunnen huisvesten. Een keuken, een materiaalruimte en polyvalente ruimtes in het gebouw. Helaas gooide andere prioriteiten binnen de gemeente roet in het eten. De begroting werd voorlopig geschrapt na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. Het duurde tot 2008 eer er verbouwingen en uitbreiding binnen het gebouw kon plaatsvinden. Anno 2009 kon Kameleon alle leeftijdsgroepen huisvesten. Wij hopen uit de grond van ons hart dat jullie ons allemaal zullen blijven steunen om een jeugdatelier te kunnen behouden in onze mooie gemeente van Tervuren zodat ook onze nieuwe generatie kinderen kunnen proeven van deze aparte vorm van het jeugdwerk !!!

Inschrijving (verzekering, administratieve kosten, brieven, materiaal, T-shirt…) voor het hele werkjaar: 35 euro voor het eerste kind binnen het gezin 30 euro voor het tweede kind binnen het gezin 20 euro voor het derde kind binnen het gezin 10 euro voor het vierde en volgende ingeschreven kinderen binnen het gezin Eenmalig komen voor niet-leden kost 2 euro 6 euro voor een drankkaart met 10 consumpties T-shirt apart kopen onder het jaar: T-shirt kost 7 euro Rekeningnr Jeugdatelier Kameleon: 979-2144722-57 Voor de speciale activiteiten: Naast de gewone ateliers organiseren we ook speciale activiteiten: * Een toneelvoorstelling bijwonen * Museumbezoek * Onze jaarlijkse uitstap naar een pretpark op de slotdag * Het jaarlijkse weekend Het tarief voor deze activiteiten wordt per project bepaald!

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: 0-12 jaar
PRIJS: Betalend
TYPE ORGANISATIE: Binnen, Kinderateliers – Workshops
Nieuwstraat 15, 3080 Tervuren
Provincie Vlaams-Brabant
Scroll to Top