Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Mooss vzw

Mooss vzw staat in Vlaanderen sinds het begin van jaren ’80 als synoniem voor “een goesting in kunst” en “actieve kunsteducatie”. Dit is het leren van, over en met de kunsten en erfgoed via actieve werkvormen in de domeinen muziek, theater, dans, audiovisuele en beeldende kunsten. Mooss werkt voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. Zowel de individuele jongeren als het jeugdwerk, erfgoedinstellingen, kunst- en cultuurcentra, bibliotheken, onderwijsinstellingen… kunnen via deze website vernemen wat we voor hen kunnen doen. Mooss vorming Mooss bouwde sinds 1981 gestaag aan een sterke expertise in het uitwerken en begeleiden van kunsteducatieve vormingsactiviteiten voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. Mooss wil de deelnemers op een plezierige, enthousiasmerende én verdiepende manier in contact brengen met de kunsten en erfgoed. Daartoe werken we sinds de start van onze activiteiten met een uitgewerkte methodiek die recent werd herschreven en uitgegeven door Mooss. We blijven onze aanpak evenwel doorlopend actualiseren en voeden met nieuwe inzichten en artistieke ontwikkelingen. Die kennis, expertise en methodiek willen we ook ter beschikking stellen van wie zelf op het terrein aan de slag gaat. Het is nu eenmaal Mooss’ missie om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en begeleiders goesting te geven in kunst en erfgoed. Omdat we onmogelijk elke 4 tot 30-jarige in Vlaanderen kunnen aanspreken, werken we graag mee aan de verzelfstandiging en specialisatie van jeugdwerkers, vormingswerkers, ouders, publieksbemiddelaars, leerkrachten en andere begeleiders van kinderen en jongeren in het opzetten en begeleiden van kunsteducatieve activiteiten. In dit luik van de website krijg je een kijk op ons aanbod van onze vormingen en coachings- en trajectbegeleidingen.

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: 6-12 jaar
PRIJS: Betalend
TYPE ORGANISATIE: Binnen, Circus en circusateliers
Vaartkom 4, 3000 Leuven
Provincie België, Vlaams-Brabant
Scroll to Top