Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

Provinciaal domein Puyenbroeck

Welkom in Chevetogne Bij het begin van de Ardennen, te midden van mooie groene dalen nestelt zich het Provinciaal domein van Chevetogne. Rijk aan een prachtige verscheidenheid van landschappen en verspreid over een gebied van meer dan 550 ha biedt het park, dat sinds meer dan 30 jaar open is voor het publiek , thans nieuwe ontspanningen. Het park concentreert op één plek en over een brede uitgestrektheid alle verwachtingen van de familie: gezellige plekjes, wandelpaden door bos en tuinen, sportterreinen en fabelachtige en grandioze speeltuinen. Het park is voor het welzijn uitgedacht. De recente restauratie van de site verenigt thans de liefhebbers van natuur, cultuur, vrijetijdsbesteding in open lucht, en natuurlijk de kinderen in hun zoektocht naar ruimte en verbeelding. De filosofie van het park door Bruno Belvaux, directeur van het Provinciaal Domein van Chevetogne Trouw aan de motivaties die het deed ontstaan in 69 streeft het domein voor de 10 komende jaren na, een publiek voorbeeld van ontwikkeling te worden op de volgende gebieden: cultureel ecologisch sociaal en democratisch economisch Cultuur/ zin Op cultureel gebied is het domein een alternatief van openbare dienst en consumptiegenoegen. Tegenover het overheersende model stelt het een actieve houding voor, zonder het winstbejag als hoofddoel maar bedacht op intellectuele en fysische ontplooiing van iedere bezoeker. Tegenover het wijd verspreide “idioot consumeren” plaatst het een “levenskeuze” bestaande uit tuinen, architecturen, actieve speelpleinen en plekken die de verbeeldingskracht en de voorproef van een betere wereld ontwikkelen. Vooral en boven alles streeft het Domein na, een voor het aan de dag treden van de nieuwe maatschappij gunstig kader tot stand te brengen. Ecologisch Met zijn veld van zonnepanelen en fotovoltaïsche cellen, met zijn energiebesparend windmolen en zijn passiefhuis, met een propere energieproductie voor 50 % van zijn behoeften, is het domein van Chevetogne 30 jaar vooruit op de Kyoto doelstellingen. Hij kondigt een op een verantwoordelijk beheer van de natuurlijke rijkdommen gegronde nieuwe maatschappij aan, het is de “verwerkelijking” van een nieuw maatschappij contract. Deze dimensie van “duurzame ontwikkeling” is ook tastbaar in de architectuur en de aanleg van het park die het onontbeerlijk begrip van “collectieve ruimte” waarop de harmonische maatschappijen berusten volledig opnemen. Sociaal en democratisch Het culturele “model” van Chevetogne is sociaal en democratisch. Volgens zijn omschrijving richt het zich tot een “bewuste”, “verantwoordelijke”, “vrije” en zelfbeschikkingsrecht beschikkende” mens en geeft hem de middelen voor een andere wording dan door de consumptiemaatschappij opgelegd. Alles wordt in het werk gesteld opdat het individu, de familie, de ondernemingen, de gemeenten, de sociale groepen er nieuwe werkingswijzen zouden ondervinden, eerbied tonend voor een gemengde, interculturele en intergenerationele maatschappij. Economisch Gezien van uit een economisch standpunt ziet het Domein van Chevetogne zichzelf als een onontbeerlijke bevorderaar van de ontwikkeling van de streek. Hoewel het zich niet opstelt als concurrent tegenover andere toeristische ondernemingen van het Hinterland, toch trekt het Domein jaarlijks 500 000 bezoekers aan en dus ook de financiële gevolgen ervan. Op Waals gebied streeft het na ‘HET’ park te worden voor de massa-evenementen met meer dan 20 000 deelnemers en waarvoor het beschikt over een onvergelijkelijke infrastructuur: speelpleinen, restaurants, parkings, … De voornaamste infrastructuren zijn wel publiek, toch ontwikkelt het Domein een model van gemengde economie op gebied van Horeca, Event, tentoonstellingen, en de handel hetgeen ieder jaar voor nieuwe banen zorgt.

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: Alle leeftijden
PRIJS: Betalend
TYPE ORGANISATIE: Binnen, Buiten, Buitenspeeltuinen, Buitenspeeltuinen, Kano varen, Kano varen, Minigolven, Minigolven, Recreatieparken en domeinen, Recreatieparken en domeinen, Survival & klimmen, Survival & klimmen, Zwembaden en meren, Zwembaden en meren, Zwembaden en waterparken, Zwembaden en waterparken
Craenendam, 9185 Wachtebeke
Provincie België, Oost-Vlaanderen
Scroll to Top