Waar ben je naar op zoek?

Je kan zoeken naar evenementen of organisaties waar je terecht kan met het gezin.
Zoek naar zwembaden, pretparken, binnen/buitenspeeltuinen, kinderboederijen en zoveel meer…

War Child

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen we wereldwijd. Van Colombia tot Afghanistan. Niet omdat we dat zo leuk vinden. Maar omdat die kinderen daar recht op hebben. Lees meer Bescherming Als je je bedreigd voelt, op welke manier dan ook, kom je niet tot rust. Een veilige omgeving is dan ook een absolute voorwaarde om de kinderen van War Child te kunnen helpen. Dat betekent niet alleen een hek om een school. Of een slot op de deur. Veiligheid omvat veel meer. Lees meer Psychosociale hulp Oorlog verwoest niet alleen gebouwen. Het ontwricht hele samenlevingen. De effecten van oorlog op kinderen zijn hierdoor vaak desastreus. Vertrouwen is weg, angst en somberheid liggen op de loer. Om die kinderen goed te kunnen helpen is het naast het bieden van mentale en emotionele bijstand dan ook essentieel om ook hun sociale omgeving te ‘repareren’. Dit doet War Child met uitgekiende psycho-sociale hulpprogramma’s. Lees meer Onderwijs War Child organiseert geen normaal basis- of secundair onderwijs. Maar scholing vormt wel een essentieel onderdeel van onze programma’s. School biedt regelmaat, structuur. En perspectief natuurlijk. Zo leren we kinderen lezen en schrijven en zorgen we voor catch-up onderwijs, versneld basisonderwijs voor kinderen die door de oorlog geen leraar hebben gezien. Ook leren we ze een vak. Leren we ze wat hun rechten zijn. En helpen we de kwaliteit van het lokale onderwijs te verbeteren, door plaatselijke leraren te trainen. Praktisch onderwijs dus, als onderdeel van het totale War Child programma. Lees meer Zodoen we het Alleen het alfabet leren is niet genoeg om wantrouwen weg te nemen. En niemand is gebaat bij een toneelstuk over kinderarbeid zonder publiek. Twee maanden met alleen kinderen muziek maken en zingen heeft even een ontspannend effect, maar weinig blijvende impact. Onze hulpverlening vraagt dan ook om een aanpak met methodes die nauw met elkaar verbonden zijn, diep wortel schieten in de gemeenschap, en gericht zijn op de toekomst. Participatie Als een heel dorp samen oplet of het goed gaat met de kinderen, oog heeft voor hun belangen, is dat vaak een prettige en veilige plek om te zijn. Dat is hier zo, maar ook in Afrika, Zuid-Amerika of het Midden-Oosten. War Child geeft kinderen de hoofdrol in het creëren van die veiligheid. Belangrijk onderdeel van de War Child programma’s is om de kinderen actief een rol te laten spelen in het voorlichten van hun sociale omgeving. Participatie. Zoveel mogelijk mensen structureel betrekken bij hun ontwikkeling. Lees meer Gelijkwaardigheid Ieder kind verdient het om zich in vrede te kunnen ontwikkelen. Ongeacht ras, geloof, leeftijd of geslacht. Om niet gediscrimineerd te worden. Dat is zo bepaald in de Verenigde Naties, dat is ook de overtuiging van War Child. Lees meer Creatieve methodes Creativiteit maakt krachten los die oorlogskinderen in staat stellen sterker te worden. Dat is moeilijk uit te leggen. Creativiteit ervaar je door te doen. De programma’s van War Child zijn dan ook gericht op het aanboren van die creativiteit, op alle gebieden waarop War Child actief is. Op het toepassen ervan bij de verwerking van ingrijpende ervaringen. Bij het pleiten voor meer inspraak van kinderen bij lokale overheden. En bij het streven naar bescherming van kinderrechten, het streven naar vrede. Lees meer War Child zet ICT en Media in als creatieve middelen. Bekijk deze infographicom te zien hoe. Conflict bewustzijn Werken in oorlogsgebieden is een complexe zaak. Met welke partijen krijgt War Child te maken, wat zijn de spanningen, welke organisaties zijn er al actief. Hoe kunnen we het beste en het meest efficiënt een duurzaam verschil maken. En zoveel mogelijk kinderen en hun omgeving helpen. Op een veilige manier, zonder een negatieve invloed te hebben in eventuele spanningen en bovenal: op de kinderen zelf. Lees meer Opdeze niveaus Het is lang en hard werken om oorlogskinderen uitzicht te geven op een betere toekomst. Daar schrikken we niet voor terug, want de programma’s van War Child hebben effect. En we weten dat het creëren van een situatie waarin meer oog is voor de belangen van kinderen niet in 1 dag geregeld is. Om dit effect over de lange termijn uit te smeren, ervoor te zorgen dat er een basis ligt waarmee de samenleving zelf verder kan, opereert War Child op verschillende niveaus. Directe Hulp Natuurlijk geeft War Child vooral aandacht aan de oorlogskinderen zelf. Het draait tenslotte om hen. Door met creatieve en praktische programma’s hun emotionele en sociale vaardigheden te versterken, zorgen we al meteen voor ontspanning. En dat is pas het begin. Lees meer Lokale Capaciteit vergroten Doel van de programma’s van War Child is een structurele basis leggen in de landen waar we actief zijn, om de rechten van de kinderen blijvend te beschermen, en hun belangen beter te behartigen. Die basis leggen we door kennis te vergroten bij zoveel mogelijk partijen, vooral lokale organisaties. Lees meer Wetten en beleid beïnvloeden War Child heeft te maken met internationale wetgeving, overheden, multinationals, wereldwijd. Dan is het belangrijk om te weten wie precies waar verantwoordelijk voor is, en om diegenen te wijzen op hun verplichtingen. War Child staat stellig op voor de rechten van het kind. En omdat het om kinderrechten gaat, betrekken we de kinderen zelf in deze lobby. Zodat ze direct invloed kunnen uitoefenen op de machthebbers die hen moeten beschermen. Lees meer

Jouw mening.
[Totaal: 0 gemiddelde: 0]
LEEFTIJD: Alle leeftijden
PRIJS: Gratis
TYPE ORGANISATIE: Goede Doelen, Kids@home
Helmholtzstraat 61-G, 1098 LE Amsterdam
Provincie Nederland, Noord-Holland
Scroll naar boven